Нашият екип
Николаос Копанос
Николаос Копанос

Изпълнителен директор

Мирослав Борисов
Мирослав Борисов

Технически директор

Венеция Иванова
Венеция Иванова

Главен счетоводител

Симона Стефанова
Симона Стефанова

Мениджър доставки

Радостина Ненкова
Радостина Ненкова

ЧР и ТРЗ

Марияна Стоилова
Марияна Стоилова

Счетоводител

Цветелина Пеудова
Цветелина Пеудова

Счетоводител

Милко Славчев
Милко Славчев

Строителен инженер

Искра Трайчева
Искра Трайчева

Индустриален дизайнер

Валентина Асенова
Валентина Асенова

Технически сътрудник

Биляна Благоева
Биляна Благоева

Технически сътрудник

Антон Канов
Антон Канов

Машинен отдел

Калоян Борисов
Калоян Борисов

Отдел Конструкции

Христофор Спасов
Христофор Спасов

Електроремонтен отдел

Николай Тодоров
Николай Тодоров

Инженер Автоматизация

Георги Георгиев
Георги Георгиев

Инженер Автоматизация