Електроремонтен отдел

Фирмата извършва диагностика, измерване и откриване на дефекти на електрическо оборудване, а също така разработва и прилага технологии за неговото възстановяване.

Компанията притежава огромен опит при ремонтиране на AC / DC двигатели, генератори и трансформатори, и е специализирана в производството на бобини.