Индустриални филтри

През последните години чувствителността към околната среда на международното промишлено производство се увеличи невероятно много.

Все повече компании имат за цел да покрият екологичните изисквания на обществото, в рамките на което функционират, по най-ефективния и икономичен начин.

СТОМАНА ИНЖЕНЕРИНГ АД прилага най-добрата технология (промишлени филтри за обезпрашаване – ръкавни филтри), за да постигне тази цел.

Следователно, ние можем да намалим емисии (дим, прах и др.), както и диоксини, фурани и NOx, по много успешни начини, приспособени към всяко приложение.

Във всеки индивидуалин случай, нашата цел е да бъдем хармонизирани с целите на компаниите и екологичните изисквания, а именно да постигнем възможно най-ниските емисии по най-икономичния начин.

Това, което също вземаме предвид по време на процеса на проектиране, е да сведем до минимум нуждите от поддръжка и консумацията на енергия.

Ключови точки:

  • Ниска скорост на филтриране
  • Ниска can speed
  • Ниско самопочистващо налягане (2 бара)

Нашата компания се ползва от голямо предимство да използва цялостна експертиза при проектирането и производството на промишлени обезпрашаващи филтри.

СТОМАНА ИНЖЕНЕРИНГ АД изчислява, проектира и произвежда всички необходими подсистеми, като високоефективни вентилатори, въздуховоди с възможно най-нисък спад на налягането, захранващи устройства за инертна прах или за хидратна вар, шибри, електронни контролни табла, системи за самопочистване, системи за охлаждане на водата, системи за впръскане на карбамид и др.

Проблемът:


Решението: